INTEGRATED POLICY

 

ENTEGRE POLİTİKA

Sayfa

1 / 1

Doküman No

POL.01

İlk Yayın Tarihi

09.01.2017

Revizyon Tarihi

08.08.2022

Revizyon No

02

 

ARCO Mağazacılık Sistemleri A.Ş. olarak alanımızda Lider Firma olmamızın gururunu yaşamak ve ileride de yaşatılmasını sağlamak için Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği politikamız; 

 

 1. Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için günümüz şartlarındaki teknolojileri kullanarak ürünler ve hizmetler gerçekleştirmek
 2.  Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. 
 3. Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak.
 4. Ürün ve hizmetlerimiz ile Dünya çapında tercih edilmek ve sürdürebilirlik için sürekli iyileştirmeler yapmak.
 5. Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak.
 6. İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güveni sürekli arttırmak. 
 7. Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek.
 8. İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak.
 9. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan enerji ve doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak hava, su kirliliği önlemek, sera gazlarının etkisini azaltmak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak. 
 10. Çevresel etkileri belirlemek ve takip etmek
 11. Tehlikeli atıkları azaltmak ve çevreye uygun olarak bertaraf etmek
 12. Ömrünü tamamlamış ürünlerimiz geri dönüştürülebilir olduğundan çevreye etkisini en aza indirmek.
 13. Çalışanlarımıza düzenli eğitimler planlamak ve farkındalığı arttırmak.
 14. Acil durumlara hazırlıklı olmak
 15. Çevreye olabilecek etkilerimiz sonucunda komşularımızdan gelebilecek şikayetleri kayıt altına almak ve sonuçlandırmak.
 16. Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak.
 17. Hammadde kullanımını geri dönüşüm yöntemleriyle etkin bir şekilde azaltmak.
 18. Müşterilerimizin sağlığını ve ürün kullanımından dolayı güvenliliklerini tehdit etmemek.
 19. Her alanda çalışmalarımızda Sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemek.
 20. Çalışmalarımızda kullanılan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almak.
 21. Çalışanlar, müşteriler ve üçüncü taraflara ait bilgileri korumak.
   

.Hazırlayan

Onaylayan

Kalite Yönetim Temsilcisi

Genel Müdür

Bünyamin ÖZCAN

Atıl Zafer KÖSE

 

Bu belgeyi bilgisayarına indirin.